Vznik knihovny

01.01.2010 19:08

Roku 1999 Školní knihovna poprvé spatřila svět. Pokládaly se koberce, malovalo se a posléze se stěhovaly regály a prvních zhruba pár stovek knih. Š.V.